Projekty

Aktuálne projekty.

Responsive image

 Doplnky do záhrady

03.11. 2015

Riadenie tlaku čerpadla z Atmega 8

 • 230V Napájanie
 • 230V Výstup
 • 200PSI Senzor tlaku
 • ATmega8 16AU Mikroprocesor

Štandardná regulácia funguje na princípe 2- hladín: pri niššom tlaku sa čerpadlo zopne a po dosiahnutí vyššieho tlaku vipne. Problém je že ak tieto tlaky sú blísko seba, čerpadlo sa často zapína a vipína. Naopak ak sú ďaleko tak tlak v systéme kolíše. Ja som vyriešil tento problém nastavením 2 hodnôt: 1- tlak, 2-čas (interval). V praxi má tlak konštantnu hodnotu okrem doby po ktorú čerpadlo má prestávku. To zabespečuje dlhú životnosť čerpadla. SSR relé je zopínané v nule čím nevzniká nárazové napätie. Pri nastavenom 0 čase, systém funguje ako PWM. Skrinka.


Responsive image
Responsive image
 Vyskoké napätie

20.12. 2014

Malý SGTC

 • plochý, 8 závitov vinutie primáru
 • priemer drôtu 0,15mm Vinutie sekundáru
 • 13 Výška sekundáru v cm
 • tenisová loptička obalená alobalom Toroid
 • 2x MOT Napájanie
 • 3x Cu trubky Iskrisko testovacie
 • 2x seriovo 6x TC 344 33nF/2kV paralelne Kondenzátor

Originalny článok


Responsive image
Responsive image
Responsive image