Vstup12V
Výstup24V
Integrovaný obvod NE555
Tranzistor TIP141NPN
Tranzistor BDV64BGPNP

Jednoduchý násobič z 12V na 24V. Z dôvodu zjednodušenia a nedostačujúceho prúdu som zamenil tranzistory za darlington tranzistory. Zdroj.

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image