Napájanie230V
Výstup230V
Senzor tlaku200PSI
MikrokontrolérAtmega 8 16AU

Štandardná regulácia funguje na princípe 2- hladín: pri niššom tlaku sa čerpadlo zopne a po dosiahnutí vyššieho tlaku vipne. Problém je že ak tieto tlaky sú blísko seba, čerpadlo sa často zapína a vipína. Naopak ak sú ďaleko tak tlak v systéme kolíše. Ja som vyriešil tento problém nastavením 2 hodnôt: 1- tlak, 2-čas (interval). V praxi má tlak konštantnu hodnotu okrem doby po ktorú čerpadlo má prestávku. To zabespečuje dlhú životnosť čerpadla. SSR relé je zopínané v nule čím nevzniká nárazové napätie. Pri nastavenom 0 čase, systém funguje ako PWM.

Responsive image

Responsive image